Skip to main content

Prihláška

Literárna súťaž Medziriadky
spojená s letnou literárnou školou
je vyhlásená pre autorov a autorky
od 10 do 26 rokov

Súťaž je hodnotená anonymne.

Do súťaže sa môžete zapojiť s poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra)

Do súťaže prijímame iba práce autorov, ktorí nepublikovali samostatný knižný debut.

Zaslané práce nesmú byť do vyhlásenia súťaže verejne publikované a do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Dôkladne si preštudujte propozície a formálne náležitosti prác - práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené.

Vyplň prihlášku a pošli súťažný príspevok
priamo cez náš web:
1. Pamätaj si termíny
Vyhlásenie súťaže: → 5. 2. 2024
Uzávierka súťaže: → 29. 3. 2024
Letná škola literatúry: → 25. – 31. augusta 2024.
Zaslanie pozvánok päťdesiatim finalistom najneskôr do 10. 7. 2024. Päťdesiat finalistov bude pozvaných na letnú školu literatúry.
2. Vyplň kontaktné údaje
3. Nájdi svoju kategóriu

Veková kategória

Veková kategória

Literárny druh

Literárny druh
4. Skontroluj rozsah

Poézia

→ 3 až 5 básní

Próza

→ max. 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier, počet znakov si MS Word môžete skontrolovať na paneli vľavo dole)
→ maximálny povolený rozsah je teda 18 000 znakov

Dráma

→ bez obmedzenia

5. Uprav text
Uprav text tak, aby mal: → písmo Times New Roman → veľkosť 12 → riadkovanie 1,5 → bez obrázkov a mena súťažiaceho/súťažiacej v texte Súbor ulož vo formáte: → DOC alebo DOCX (MS Word) nie ODT, PDF ani RTF
Súbor pomenuj v tvare: → druh_priezvisko_meno napr. proza_slancikova_bozena

Každý literárny druh ulož v osobitnom súbore, čiže všetky básne v prvom súbore, všetky prózy v druhom, všetky drámy v treťom.

6. Nahraj súťažný príspevok
Ak potrebujete nahrať viac súborov, jednoducho ich označte všetky a nahrajte.
Hotovo? Všetko poriadne skontroluj! Práce nespĺňajúce podmienky budú zo súťaže vyradené.