Skip to main content

Medziriadky

Pomôžte nám plniť literárne sny: 
venujte nám 2%

#ročíksnov je už za dverami, no organizačný tím nezaspáva na vavrínoch. Prípravy na letnú školu literatúry sú v plnom prúde a aj vy nám môžete pomôcť splniť mladým literátom a literátkam všetky ich literárne sny!

Pomôžete nám zabezpečiť:

→ vysnívaných lektorov a nezabudnuteľné workshopy

→ program, o akom sa Medziriadkarom ani nesnívalo

→ zborník ocenených textov, ktorý im nedá spávať

→ autorské čítania mladých autorov a autoriek

Ako môžete darovať 2% Medziriad-
kom?

Ak ste zamestnanec/zamestnankyňa:

→ Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania 2%. Tlačivo, ktoré Vám dá zamestnávateľ, je už vyplnené (nič dodatočné v ňom netreba vypĺňať).

→ Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Informácie o občianskom združení sú v našom tlačive, ktoré nájdete tu vyplnené.

→ Obe tlačivá zašlite na daňový úrad do 30. apríla 2024.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

→ Vyplňte v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa §50 zákona“ údaje nášho o.z.:

Obchodné meno: Medziriadky
Adresa: Donovaly 12, 976 39 Donovaly IČO: 42200491
Právna forma: Občianske združenie Číslo účtu: SK35 0200 0000 0027 1953 2154 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Medziriadky sú tým, čím sú, aj vďaka Vám.

Ďakujeme, že nám pomáhate tam, kde granty nestačia!