Účastníci letnej školy literatúry 2020

Cena divadla Pôtoň: Emma Vičanová, Anna Semková

Poézia ZŠ: Ema Jeleňová, Katarína Melcherová, Soňa Čandíková, Lenka Melcherová, Tina Strenková, Dorota Suránová, Linda Lednická, Šárka Štefániková, Klaudia Šprochová

Próza ZŠ: Katarína Melcherová, Nevena Kraviarová, Tina Strenková, Marianna Ibrahimi, Tamara Halenkovičová, Matúš Dubjel, Bianka Lúdiková

Poézia SŠ: Mária Barnovská, Magdaléna Martišková, Katarína Kudláčová, Barbora Langová, Ema Fröhlichová, Anna Semková

Próza SŠ: Ema Litvová, Silvia Beníková, Anna Semková, Emma Vičanová, Magdaléna Martišková, Marína Hluchá, Kamila Kvasnicová, Hoang Anh Nguyen, Soňa Antošová, Natália Přibylová

Poézia do 26 rokov: Pavel Bakajsa, Natália Timaniková, Jakub Lenčéš, Simona Sádecká, Barbara Vojtašáková, Ľudmila Zimmermannová, Lívia Havlíčková 

Próza do 26 rokov: Nicol Hochholczerová, Agáta Brozová, Alexandra Múdra, Simona Sádecká, Natália Hamadejová, Miroslava Košťálová, Andrej Bača, Monika Žigová, Alfréd Tóth, Ema Šašalová, Martin Marko

Dráma: Michaela Prablesková, Emma Vičanová, Silvia Náhliková