Lektori

Peter Gärtner

BIO

Storyteller. Jeho príbehy dostávajú formu kníh, bábkového divadla alebo stand upu.

kategórie:

próza a poézia ZŠ

workshop:

divadelné predstavenie

Mária Klapáková

BIO

Literárna kritička, odborná asistentka na FF PU v Prešove a redaktorka viacerých literárnych časopisov. Venuje sa predovšetkým súčasnej literatúre, literárnej kritike a metakritike.

kategórie:

poézia a próza SŠ, próza do 26 r.

workshop:

kreatívne písanie

Marta Součková

BIO

Literárna kritička a profesorka Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity. Môžete ju často vidieť v Literárnom kvociente.

kategórie:

próza SŠ, próza a poézia do 26 rokov

workshop:

kreatívne písanie

Tomáš Hučko

BIO

Spisovateľ, publicista a šéfredaktor časopisu Kapitál. Venuje sa aj prekladom.

kategórie:

próza SŠ a próza do 26 rokov

workshop:

prednáška o angažovanom písaní

Eva Kollárová

BIO

Poetka a pedagogička, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu. Venuje sa predovšetkým najmladšej kategórii účastníkov sústredenia.

kategórie:

próza a poézia ZŠ

workshop:

Mária Ferenčuhová

BIO

Poetka, prekladateľka, filmová vedkyňa. Venuje sa prekladom z francúzštiny a jej špecialitou sú dokumentárne filmy.

kategórie:

poézia SŠ, poézia do 26 r. a dráma

workshop:

prekladový

Miroslav Dacho

BIO

Dramatik, dramaturg, pedagóg Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení Bratislava.

kategórie:

dráma

workshop:

dramatický

Jana Micenková

BIO

Dramatička, režisérka, prozaička a viacnásobná finalistka ceny Anasoft Litera. V Prahe založila nezávislý divadelný súbor Nekroteatro.

kategórie:

dráma

workshop:

beseda

Milan Děžinský

BIO

Básnik, publicista. Tento rok bude mať svoju premiéru ako porotca Medziriadkov.

kategórie:

poézia SŠ, poézia do 26 rokov

workshop:

Dávid Dziak

BIO

Autor kníh pre deti a vysokoškolský pedagóg.

kategórie:

próza a poézia ZŠ

workshop: