Lektori

Mária Klapáková

BIO

Literárna kritička, odborná asistentka na FF PU v Prešove a redaktorka viacerých literárnych časopisov. Venuje sa predovšetkým súčasnej literatúre, literárnej kritike a metakritike.

kategórie:

poézia a próza SŠ, próza do 26 r.

workshop:

kreatívne písanie

Michal Hlatký

BIO

Prozaik a učiteľ slovenského jazyka a literatúry. Je najnovšou posilou porotcovského tímu.

kategórie:

próza SŠ a próza do 26 rokov

workshop:

ilustrácia vlastných textov

Petr Borkovec

BIO

Básnik, publicista, hlavný editor básnickej edície pražského vydavateľstva Fra a dramaturg autorských čítaní rovnomennej kaviarne.

kategórie:

poézia SŠ, poézia do 26 rokov

workshop:

Matej Thomka

BIO

Autor, pedagóg, organizátor literárneho života. Na Medziriadkoch vedie workshopy a program pre najmladších účastníkov

kategórie:

próza a poézia ZŠ

workshop:

medziriadkovská šifrovačka a LitQuiz

Eva Kollárová

BIO

Poetka a pedagogička, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu. Venuje sa predovšetkým najmladšej kategórii účastníkov sústredenia.

kategórie:

próza a poézia ZŠ

workshop:

Veronika Dianišková

BIO

Poetka a rozhlasová redaktorka. Na Medziriadkoch má na starosti kategóriu základných škôl.

kategórie:

próza a poézia ZŠ

workshop:

rozhlasový

Miroslav Dacho

BIO

Dramatik, dramaturg, pedagóg Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení Bratislava.

kategórie:

dráma SŠ a kategórie do 26 r.

workshop:

dramatický

Mária Ferenčuhová

BIO

Poetka, prekladateľka, filmová vedkyňa. Venuje sa prekladom z francúzštiny a jej špecialitou sú dokumentárne filmy.

kategórie:

poézia SŠ, poézia do 26 r. a dráma

workshop:

prekladový

Marta Součková

BIO

Literárna kritička a profesorka Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity. Môžete ju často vidieť v Literárnom kvociente.

kategórie:

próza SŠ, próza a poézia do 26 rokov

workshop:

kreatívne písanie