2020, 2019, 2018, 2017, 2016

POÉZIA


Ema Jeleňová
Katarína Melcherová
Soňa Čandíková
Lenka Melcherová
Tina Strenková, Dorota Suránová
Linda Lednická, Šárka Štefániková
Klaudia Šprochová


Mária Barnovská
Magdaléna Martišková
Katarína Kudláčová
Barbora Langová
Ema Fröhlichová
Anna Semková


DO 26. ROKOV
Pavel Bakajsa
Natália Timaniková
Jakub Lenčéš
Simona Sádecká
Barbara Vojtašáková
Ľudmila Zimmermannová
Lívia Havlíčková 

PRÓZA


Katarína Melcherová
Nevena Kraviarová
Tina Strenková
Marianna Ibrahimi
Tamara Halenkovičová
Matúš Dubjel
Bianka Lúdiková


Ema Litvová
Silvia Beníková
Anna Semková
Emma Vičanová
Magdaléna Martišková
Marína Hluchá
Kamila Kvasnicová
Hoang Anh Nguyen
Soňa Antošová
Natália Přibylová


DO 26. ROKOV
Nicol Hochholczerová
Agáta Brozová
Alexandra Múdra
Simona Sádecká
Natália Hamadejová
Miroslava Košťálová
Andrej Bača
Monika Žigová
Alfréd Tóth
Ema Šašalová
Martin Marko

DRÁMA

Michaela Prablesková
Emma Vičanová
Silvia Náhliková

LEKTORI

Marta Součková
Mária Ferenčuhová
Marka Klapáková
Mathej Thomka
Miroslav Dacho
Eva Kollárová
Veronika Dianišková
Michal Hlatký
Petr Borkovec
Eva Urbanová

HOSTIA

Katarína Kucbelová
Daniel Majling
Smútok v srdci, falafel v placke
Don´t trust butterflies
Dáša Krištofovičová
Vlado Janček
Dominika Madro

ORGANIZÁTORI

Katarína Vargová
Soňa Uriková
Katka Horková
Radovan Potočár
Viliam Nádaskay
Julka Oreská
Dominika Moravčíková


ŠTATISTIKY

401
ZÚČASTNENÝCH

51
POZVANÝCH

242 POÉZIA

198 PRÓZA

15 DRÁMA


ČÍTANIA

#1 Čítanie
Katarína Kucbelová
Kristína Janačková
Café FRA, Praha
/ 25.02.2020

#4 Čítanie
Silvester Lavrík
Alexandra Múdra
Artforum, Košice
/26.09.2020

#7 Čítanie
Dominika Moravčíková
Katarína Melcherová
vianočné online
/ 14.12.2020

#2 Čítanie
Mária Ferenčuhová
Viktória Anna Lesayová
karanténna online čítačka
/ 28.05.2020

#5 Čítanie
Vanda Rozenbergová
Natália Hamadejová
online
/ 02.11.2020

#8 Čítanie
Richard Pupala
Michaela Prablesková
online
/ 26.1.2021

#3 Čítanie
Viktorie Hanišová
Magdaléna Martišková
BRaK, Bratislava
/ 12.09.2020

#6 Čítanie
Milan Děžinský
Pavel Bakajsa
online
/ 30.11.2020