2019, 2018, 2017,

POÉZIA


Katarína Melcherová
Anna Semková
Katarína Chmeliarová
Júlia Arendáčová
Mária Barnovská
Ema Fröhlichová
Marek Šlosár
Tomáš Janešík
Ema Jeleňová


Katarína Pirháčová
Marek Jaroš
Alfréd Tóth
Júlia Kekeláková
Zuzana Chmeliarová
Viktória Anna Lesayová

DO 26. ROKOV
Alica Bednáriková
Barbara Vojtašáková

PRÓZA


Anna Semková
Matúš Dubjel
Alexandra Viera Hozlárová
Gregor Bugri
Nevena Kraviarová
Michaela Fabišíková
Klára Antalíková
Tomáš Janešík
Marianna Ibrahimi


Emma Vičanová
Emma Lacová
Bianka Masaryková
Kristián Lazarčík
Natália Hamadejová
Bernadetta Čaranová
Lenka Hučeková
Vanesa Kantorová

DO 26. ROKOV
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko

DRÁMA


Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko


Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko

DO 26. ROKOV
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko

LEKTORI

Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko

HOSTIA

Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko

ORGANIZÁTORI

Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko


ŠTATISTIKY

334
ZÚČASTNENÍCH

72
POZVANÝCH

100 POÉZIA

150 PRÓZA

84 DRÁMA


ČÍTANIA

#1 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019

#1 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019

#1 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019

#2 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019

#1 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019

#1 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019

#3 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019

#1 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019

#1 Čítanie
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko
miesto a adresa podujatia
/ 01.01.2019