Hovorím, hovoríš, hovoríme

Prinášame vám niekoľko cvičení na tvorbu a prácu s dialógom, ktoré pripravila Soňa Uriková pre svoj workshop na túto tému. Jeho celé znenie (aj s metodickými podkladmi a prehľadom informácií o práci s dialógmi) časom nájdete na webe Národného osvetového centra, pre ktoré tento workshop s názvom „Prehovor o dialógu“ vytvorila.

– Spomeňte si na tie najviac používané vety v reálnom živote, resp. v podpriemernom umeleckom texte. Použili ste ich aj v nejakej svojej poviedke? Ako sa im viete vyhnúť?

– Pozrite si nasledujúce vety a predstavte si, kto a v akej situácii ich povie. Aká replika by mohla nasledovať? Napíšte ju!
Často nám napadne to isté, lebo máme rovnakú ľudskú skúsenosť, preto skúste vymyslieť aj inú situáciu –  čiže jednu automatickú a druhú nejakú vami vymyslenú, ktorá túto repliku možno niekam posunie alebo vsadí do nezvyčajnej situácie.

„Už ťa v živote nechcem počuť povedať také niečo.“

„Nestoj tam ako kôl v plote.“

„Bolí ma chrbát.“

„Nemal si mi náhodou zavolať?“

„Kedy tam už budeme?“

„Musíš jej povedať pravdu.“

„Tvoja mama chce, aby sme Vianoce strávili u nej.“

„Ochorel som od teba.“

„Podaj mi diaľkové.“

„Mohol by si sa so mnou prestať rozprávať týmto tónom?“

„Kedy sme sa naposledy naozaj rozprávali?“

„Vieš, aký je dnes deň?“

„Ty prvý.“

„Aký máš problém?“

„Teba poslať pre smrť!“

„Ty nie si moja matka.“

„Prečo sa tak tváriš? Stalo sa niečo?“

„Okamžite sa tam vráť a ospravedlň sa.“

„My sme mali úlohu?“

„Neboj sa, niečo vymyslíme.“

– Z vlastnej (alebo cudzej poviedky) odstráňte všetko, čo nie je dialóg – každú vetu, ktorá nie je hovorená nejakou postavou. Pozrite sa na to, čo vám zostalo – dokážete odlíšiť, čo hovorí ktorá postava? Ak nie, ako to viete zmeniť?
Keď to spravíte, vráťte späť všetok text okrem uvádzacích viet. Chýbajú v texte? Ak áno, doplňte iba tie najdôležitejšie.

– Dve postavy sa hádajú (zvoľte si situáciu sami).
Každá postava má odlišné pozadie a výchovu, čo sa odráža na ich názoroch, slovnej zásobe a vyjadrovaní.
Napíšte čistý dialóg bez uvádzacích viet.
Potom napíšte bez použitia priamej reči zhrnutie situácie a toho, o čom sa hádajú.

– Predstavte si tri postavy, ktoré práve vyhrali milión eur: Ako to každá z nich povie svojmu najbližšiemu priateľovi/členovi rodiny? Kto je tento človek a ako zareaguje?
Každá postava má vlastný hlas, pozadie, myslite aj na to, čo si myslia (tešia sa / strachujú atď) či ako sa pri tomto oznamovaní správajú.

– Dialóg z vášho už hotového textu si predstavte prerozprávaný neznámym človekom, ktorý tieto postavy vidí, ale nepočuje, o čom sa bavia – napíšte to, čo sleduje, ako postavy vyzerajú, ako sa správajú, ako gestikulujú, kde sú atď.

– Predstavte si váš text ako komiks, stačí aj jedna konverzácia – čo by muselo zostať v bublinkách (pamätajte na to, že je to obmedzený priestor) a čo bude nakreslené?

– Napíšte situáciu, v ktorej si postavy vymieňajú názory o niečom nepodstatnom (pranie, upratovanie, doloženie papiera do tlačiarne), no nedôjde k hádke a skutočný dôvod zostane pod povrchom.

– Vyhľadajte situáciu, v ktorej môžete počúvať cudzí rozhovor (ideálne na verejnosti, v MHD, reštaurácii, škole). Stačí časť. Prepíšte, čo ste počuli. Rozprávajú postavy vlastným „hlasom“? Ako by ste každého z účastníkov charakterizovali? O čom asi bola celá konverzácia? Aký bol ich konflikt? Ak spolu súhlasili, vládlo medzi nimi iné napätie?

– Predstavte si šialenú noc, akú človek zažije len raz za život. Snažte sa predstaviť si vplyv tejto situácie na jednotlivé zmysly postavy (čuch, chuť, zrak, sluch, hmat). Napíšte, ako postava opisuje túto noc svojmu najlepšiemu priateľovi/ priateľke. Potom napíšte to isté cvičenie tak, akoby to postava hovorila svojej 80ročnej babičke. Sledujte, čo sa zmenilo.

– Napíšte dialóg dvoch postáv, pričom jedna do rozhovoru vstupuje nahnevaná a druhá pokojná a ku koncu dialógu si (postupne a logicky) svoje nálady vymenia.

– Nasledujúce vety prepíšte s použitím dialógov, plnovýznamových slovies a uvádzacích viet, aby boli zachované emócie, avšak bez použitia slov „šťastný, smutná, zvedavý, mrzutá, zmätený, nahneval/a, vydesila, zľakol, pokojný“:
Bol som šťastný. Moja priateľka bola smutná. Bol som zvedavý. Preto bola mrzutá. Bol som zmätený. Na to sa nahnevala. Ja som sa nahneval. Vydesila ma. Zľakol som sa. Už som pokojný.

– Vyznačte si v už hotovom texte iba repliky jednej postavy. Je konzistentná? Pracujete v jej prehovore s motívom? Nezdvojuje náhodou zbytočne informácie?
Spravte tak postupne so všetkými postavami.
Môžete tak pristúpiť aj k vášmu obľúbenému textu iného autora.

– Vyhľadajte si na internete obrázok dvoch konverzujúcich ľudí a napíšte krátke cvičenie o tom, o čom by sa asi mohli rozprávať. Rovnako sa môžete pozrieť z okna a sledovať okoloidúcich. Takto si trénujete mozog a predstavivosť.  

Publikované:

8. decembra 2020

Autor:

Medziriadky