Motív na vraždu

Rose sedela pri okne a bosou nohou automaticky hladkala zamatový záves. Zo zamyslenia ju vytrhlo slabé šuchnutie na stolíku, o ktorý sa opierala lakťom. Jedna z ruží, ktoré jej podaroval na posledné narodeniny, sa odlomila zo stonky a celá jej zošúverená okvetná hlava spadla na biely obrus. Brala to ako znamenie. Siahla do vrecka svojho župana a vytiahla z neho malú ružovú fľašku v tvare púčika. Zdvihla jed do výšky a pozerala, ako cezeň prechádza svetlo zvonku a láme sa.

Ak sa tešíte na text o tom, ako pracovať s informáciami a napätím v krimi alebo detektívke, kúpili ste si miestenku do zlého vozňa v Orient Exprese. V nasledujúcom texte si skúsime stručne povedať, čo je to motív, ako sa s ním dá pracovať a prečo ho treba minimálne ako vlasov deda Vševeda.

Motív – čo to je?

V angličtine existuje medzi slovami motif a motive aj očividný rozdiel, v slovenčine takýto luxus nemáme. Vyhneme sa motívu v zmysle “pohnútka či podnet”, hoci ten je samostatnou kategóriou pri tvorbe literárneho diela. Motív (motif) je v rozprávaní návratný a v ideálnom prípade aj rozvíjajúci sa element, ktorý má symbolickú váhu. Môže to byť objekt, fráza, aktivita, myšlienka, postava, veta, štylistický princíp a mnohé iné. 

Keď chce postava niekoho zabiť, ideálne má na to nejaké pohnútky, ale aké má pohnútky autor, ktorý pracuje s motífom? Je dobrým prostriedkom na vytvorenie celkovej nálady diela a autorovi pomáha elegantne sprostredkovať potrebné informácie.

Príklad: Postava v knihe, ktorú čítate, sa bojí smrti. Čo je literárnejšie?

Kráčal po ulici a myslel na to, ako sa bojí smrti. 

alebo

Kráčal po ulici a zamrazilo ho, keď okolo neho prešiel pohrebný sprievod.

Čo s tým majú symbol a téma?

Podľa Šútovcovej definície v titule O epickom diele je motív „elementárna konštrukčná jednotka zobrazovaného sveta (zobrazovanej skutočnosti).“ Je preto motív to isté ako symbol? 

Symbol je konkrétny objekt, ktorý všeobecne nesie nejaký význam ako holubica ratolesť v zobáčiku. Symbol sa samozrejme môže stať motívom, ak sa zopakuje. Keď sa na konferencii o svetovom mieri stretnú dvaja zamilovaní, hrkútajú si pri fontáne a okadí ich holubica… máte motív. Dokonca dobrý motív, ak podporuje celkovú tému diela: láska aj mier sú o h… o ničom. 

Motív pomáha téme diela, dodáva jej silu, komplexnosť, rozvíja ju. Správny motív dodá hĺbku vášmu textu. Autor pomocou práce s ním preukazuje, že nad textom premýšľa v ďalšej rovine, a dobrý čitateľ sa klepká pri správnom dešifrovaní motívov po ramene. Pozor na prekombinovanosť či motívy, ktoré pochopí iba autor sám. Ak sa bavíme o trojstranovej poviedke, nebudeme v nej bežne rozvíjať tridsať rôznych motívov. 

Arundhati Roy, autorka knihy Boh maličkostí, sa raz vyjadrila k forme textu. Tento jej výrok sa týka “vizuálu” (slov, odsekov a interpunkcie), ale platí aj pre náš motív: “Písanie je ako architektúra. Na budovách sú motívy, ktoré sa objavujú znovu a znovu, opakujú sa – vzory, oblúky. Tieto motívy nám pomáhajú cítiť sa príjemne v prostredí, ktoré nás obklopuje. Zistila som, že tak funguje aj písanie.”

Krátke cvičenia s motívom 

  1. Pouvažujte o tom, aké motívy sa vyskytujú vo vašom živote. Čo sa opakuje, nadväzuje na seba, rozvíja sa? 
  2. Počas bežného dňa si skúste zapisovať všetko, čo vidíte a nesie to spoločný, vami určený znak (farba – zelená, modrá…, vôňa – vonia, zapácha…, emócia – vyvoláva radosť, vyvoláva smútok…, aktivita – niečo, čo beží, niečo, čo sa nikdy nepohne…); zápisky môže priniesť vysvetlenie, prečo majú tieto dve veci niečo spoločné: Predavačka za pokladňou, ktorá mechanicky blokuje potraviny a nikdy sa nepohne z miesta.
    Žuvačka spečená do horúceho mestského chodníka.
    Dajú sa použiť v nejakom budúcom texte? Zmenili váš pohľad na svet okolo?
  3. Prečítajte si svoj rozpracovaný alebo starší text: ako pracujete s motívmi? Dajú sa vylepšiť? Doplniť? Vyhodiť?
  4. Predstavte si, že by váš text mal obálku knihy/plagát filmovej adaptácie – čo by tam bolo? Nejaký motív? Ako by bol graficky spracovaný, v akých farbách, akou formou?
  5. Pouvažujte, akým spôsobom je názov vášho textu súčasťou nejakého motívu v ňom. 

Publikované:

11. marca 2020

Autor:

Medziriadky